Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Boodskap van die Hoof

Uit die hoof se kantoor.

Wat maak ʼn mens suksesvol? Wat maak Laerskool Voorpos ʼn suksesvolle skool?

Ek blaai deur Naas Botha en Kobus Neethling se boek Kreatiewe Rugby. Ek kom op die volgende leesstuk af: Ses boustene wat jou laat wen. Onmiddellik dink ek aan die skool se suksesverhale die afgelope sestig jaar...

Die volgende boustene wat hulle aanspreek is

ü              Moed

ü              Kreatiwiteit

ü              Emosionele volwassenheid

ü              Passie

ü              Energie

ü              Bo- en onder-die-lyn-denke.

 

MOED

Hier salueer ons al die vorige skoolhoofde wat met mooi idees en ongewone situasies te doen gekry het, en so dinge laat gebeur het:

Die onderwysers wat risiko's geneem het met wedstrydtaktiek, klaskamerbestuur, idees en die kinders gemotiveer het om aan te hou - om elkeen net sy eie beste te lewer.

Ons kinders het nooit tou opgegooi nie en elke keer met waagmoed die wiskundesomme, die wedstryd en dikwels die hardheid van die lewe aangedurf.

 

KREATIWITEIT

Kreatiwiteit is om nuut te dink en die regte besluit op die regte oomblik te maak.  Oefenmetodes verander daagliks na aanleiding van die vaardigheidsvlakke van ons kinders. Daarom is daar nie hysbakke na sukses nie en moet ons die trappe van die lewensleer kreatief bly klim.

 

EMOSIONELE VOLWASSENHEID

Voorpos se onderwysers belê in ons kinders se selfvertroue. Hier word hard gewerk aan die kind se denke, onder stressituasies, sodat hy amper outomaties die regte besluite kan maak. Ons poog om ons leerlinge so te begelei dat hulle kalm en beheersd onder druk kan optree.

 

PASSIE

Laerskool Voorpos was die afgelope sestig jaar vol passievolle voete. Hulle het passie vir hulle roeping gehad om kinders met baie oefening, die lewe in te stuur. Hulle passie veroorsaak ʼn hoë vlak van entoesiasme in hul klasse en op die buite kurrikulêre terrein. Onderwysers het hande gevat met die Departement van Onderwys, passievolle ouers, beheerliggame, vriende van ons skool, kundiges buite Voorpos, en die sakewêreld rondom ons skool. Moeite en uitdagings is met passie hanteer.

 

ENERGIE

In sport lees ons gereeld die span wat die hongerste was om te wen, wen die wedstryd. Daai hongerte kan ook beskryf word as die energie om te wen en sukses te wil behaal. Hier sal ons kinders doen wat Churchill ons leer naamlik ”Never give up”. Hierdie energie en voorloop van so baie, het vir sestig jaar sukses gekweek.

 

BO- EN ONDER-DIE-LYN-DENKE

Naas Botha en Kobus Neethling beskou hierdie bousteen as die belangrikste want dit sluit aan by emosionele volwassenheid. Om, ten spyte van kritiek, positief te bly, is iets waarsonder passie nie kan bestaan nie. 

So het Vories die afgelope sestig jaar dan ook top persoonlikhede soos Springbokke, Proteas, prima ballerinas, musikante, kunstenaars, akademici en vele uitblinkers na skool opgelewer. Gebruik hierdie boustene en bly ʼn student van die lewe. Maak daar waar jy jou plekkie kry, ʼn verskil in Sy koninkryk.

 

Voriegroete,

                                

Tonie van der Westhuizen