Naskool

2017

Inskrywingsvorms is by die kantoor beskikbaar.


Na inskrywing, moet ‘n kalender maand skriftelik kennis gegee word, indien u leerder nie meer van die naskool gebruik gaan maak nie.


 


Dae per week

  

  

Kwartaaliks  gehef

  

  

Maandeliks vooruit betaalbaar

  

  

5

  

  

R1 120

  

  

R408

  

  

4

  

  

R1 070

  

  

R390

  

  

3

  

  

R1 020

  

  

R370

  

  

2

  

  

R970

  

  

R353

  

  

1

  

  

R920

  

  

R335

   


2016

·           Naskool per leerder per kwartaal 5 dae per week R 1050

·           Naskool per leerder per kwartaal 4 dae per week R 1000

·           Naskool per leerder per kwartaal 3 dae per week R 950

·           Naskool per leerder per kwartaal 2 dae per week R 900 

·           Naskool per leerder per kwartaal 1 dag per week R 850


Bankbesonderhede:

ABSA Tjek

90490028

Takkode: 632005

Verwysing: Familiekode+NS

Faks / e-pos bewys van betaling na Adelle 

0123323055 / E-pos finansies@laerskool-voorpos.co.za
Naskool Bestuurshoof