Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Naskool

2020

Inskrywingsvorms is ook by die kantoor beskikbaar.
2021
Na inskrywing, moet ‘n kalender maand skriftelik kennis gegee word, indien u leerder nie meer van die naskool gebruik gaan maak nie.


 Bankbesonderhede:

ABSA Tjek

90490028

Takkode: 632005

Verwysing: Familiekode+NS

Faks / e-pos bewys van betaling na Adelle 

0123323055 / E-pos finansies@laerskool-voorpos.co.zaNaskool Bestuurshoof - Me Ansie Ellis

 

Vakansieskool

 

Ons het ook vakansieskool vanaf 06:30 tot 17:30 teen R 100.00 per dag.  Maak asseblief seker dat u betyds reëlings tref.