Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Nuusbriewe

Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. . Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


Voorpos Nuusbriewe

Voorpos Omsendbriewe

Kleuterskool

 

Saalopening

Omsendbriewe

Omsendbriewe


  

 


ROOIMIER 2019

Hiermee al ons rooimier uitgawes vir 2019.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawes met julle te deel.  Geniet die leesstof.

 


ROOIMIER 202021 Mei.pdf (9.17MB)
21 Mei.pdf (9.17MB)


Rooimier vir 2021 sal binnekort gelaai word

SKRYFBEHOEFTE LYSTE GRAAD RR TOT GRAAD 7

Hierdie pakkette is beskikbaar by die skool vanaf 18 Oktober 2021.