Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Administratiewe personeel

 


Nicolene Meijers

Administrasie & Hoof se Sekretaresse

lvp@laerskool-voorpos.co.za

Sharon Smit

Tikster, Noodhulp & Klerebank

tikster@laerskool-voorpos.co.za

Marie Drotsky

Administrasie & Menslikehulpbronne

inskrywings@laerskool-voorpos.co.za