Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem
  •  Skryfbehoefte pakkette is beskikbaar vanaf einde November 2020 - kontak gerus vir Mev Sharlene Swanepoel vir meer inligting op 012 332 2354 / rekeninge@laerskool-voorpos.co.za .
  • leiers boodskap
  • leiers boodskap1
  • leiers boodskap2
Huiswerk

Volg die skakel vir huiswerk

Laerskool Voorpos - Amptelik 

"Like" en volg ons nuwe Facebook blad vir uitslae, foto's en nuus!

 D6 Toep

Alle Voorpos Nuusbriewe en omsendbriewe word hier geplaas. U kan ook u kind se inligitng hier besigtig,Poste Beskikbaar 

Geen poste beskikbaar op die oomblik nie. 

 

GRAAD 7'S 2020